19 Ağustos 2007 Pazar

B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Babür : Hindistan'da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah'tan
Badak : Ufak tefek, ufak yapılı
Badak : ufak tefek, ufak yapılı
Badakalp : ufak tefek yiğit
Bagatur : yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır
Bağatur, : bkz. Bagatur
Bağatur : Bkz. Bagatur
Bağdaç : bağdaşan, uyuşan dost
Bağış : bağışlanmış olan şey, (mecaz olarak) Tanrı'nın bağışladığı kimse
Baha : Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi
Bahadır : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahri : Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu
Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan
Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Bala : Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken
Balaban : Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)
Balamir : M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı'nı geçerek Rusya'yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı
Balatekin : küçümen ve biricik, küçük şehzade
Baldaş : bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert
Baler : bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Balı : Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren.
Balım : Bektaşiliğe düzen veren Balım Sultan'ın adı; bal gibi olanım, tatlım
Balkı : şimşek, ışık, parlayış, çok güzel
Balkır : ışıl ışıl parıldar, ışık saçar
Baltaş : balı gibi tatlı taş gibi sağlam, sert
Bangu : çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı
Barak : çok akıllı kimse, Sarı Saltık'ın mürütlerinden Barak Baba'nın Adından; vaktiyle Gaziantep öresinde yerleşmiş olan bir aşiretin adı; Nizip ilçesine bağlı bucak (ki adını buraya yerleşmiş Barak aşiretinden alır
Baran : durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
Baranalp : güçlü yiğit
Baransel : Güce, kuvvete ait. Güçsel.
Barbaros : "Barba Rosse" Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
Barçın : süslü ipekli kumaş
Barın : güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada'ki büyük Türk boylarından birinin adı
Barış : savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
Barışkan : barışsever, barış düşkünü
Barışta : barış zamanı doğmuş olan
Barkın : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan
Barlas : iyi savaşa, savaşçı yiğit
Bartu : en eski Türk hanlarından birinin adı
Bartunç : güçlü tunç
Baskan : düşmanı alt etme, yengi
Baskın : beklenmedik bir zamanda yapılan saldırı, sıcak sisi, sağlıklı üstün
Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek
Başağa : ağaların başı, kıdemli
Başak : buğday, arpa gibi ürünlerin tanelerini taşıyan başları, koçanları
Başar : gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
Başaran : yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan
Başarı : Başarılan iş, bir işte ulaşılan isteğe uygun sonuç
Başat : Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen
Başay : Ilk ay
Başbay : çok varsıl kimse, baş zengin
Başdoğan : ilk doğan
Başeğmez : güçlü, başeğmeyen, yenilmez
Başer : başta gelen kimse, başta gelen er
Başhan : hanların başı
Başkal : Her zaman baş kalasın
Başkan : baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder
Başkut : uğurlu kimse
Başman : Ileri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı
Başol : yöneten bir kimse ol
Batı : Güneş'in battığı yön
Batıbek : batı beyi
Batıhan : batının sultanı, hanı
Batıkan : Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
Batıray : yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi
Batırhan : yiğit han
Battal : Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük
Batu : Güçlü Kuvvetli
Batuğ : güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön, batı
Batuğhan : güçlü han, yiğit, yönetici
Batuhan : bkz. Batuğhan
Batuk : güçlü, alp, yiğit, bkz. Batu, batuğ
Batur : alp, yiğit, yürekli, bahadır
Baturalp : yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
Baturay : hem yiğit hem Ay gibi olan
Bayar : Büyük, ulu yüce.
Baybars : eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu'nun dördüncü sultanının adı
Baybora : hem zengin hem fırtına gibi
Baycan : zengin kimse
Baydar : İlhanlı Devleti komutanlarından
Baydoğan : çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan
Baydu : Hülagü'nun torunu, İlhanlı hükümdarı
Bayduhan : Kutluk Devleti şehzadelerinden
Baydur : zengin ve ölümsüz olan
Bayduralp : zengin ve ölümsüz yiğit
Bayezit/Beyazıt : Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı.
Baygüç : zengin ve güçlü
Bayhan : zengin han
Bayır : bir tepenin eğilimli yeri, yokuş
Baykal : yaban atı, Moğolistan'da büyük bir göl, deniz
Baykam : sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
Baykan : soylu kimse, zengin ve soylu
Baykara : doğan türünden yırtıcı bir kuş
Baykurt : malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan
Baykut : zengin ve uğurlu kimse
Baykutay : zengin, kutlu ve Ay gibi güzel kimse
Bayman : zengin kimse
Bayraktar : Bayrak taşıyan.
Bayram : Ulusca kutlanılan, Kutsal ve önemli günler.
Bayrav : çok yeğin, şiddetli
Bayrı : çok eskiden bu yana var olan, Gazne hükümdarı Alptekin'in yerine geçen kimsenin adı
Bayruk : eskimiş
Baysal : Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
Baysan : varlıklı ve ünlü
Baysu : varlıklı ve su gibi değerli
Baysungur : şahin türüden yırtıcı bir kuş, Timur'un torunu
Baytaş : bir beye hizmet eden kimse
Baytekin : zengin ve biricik, varlıklı şehzade
Baytok : zengin ve gönlü tok, bir kırgız oymağının kurucusunun adı
Baytüzün : varlıklı ve adaletli
Bayülken : eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış
Bedi : Bir eşi daha bulunmayan benzersiz
Bedih : Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında
Bedir : Ayın ondördü. Dolunay. Ay.
Bedirhan : Ay+ Han gibi Bedir + Han
Bediz : Açık, belli, görünen. 2.Süs
Bedrettin : Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
Bedri : Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
Beha : Ender, zor bulunan
Behçet : Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
Behiç : Şen güzel, güzel yüzlü
Behir : Deniz
Behlil / Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, güleryüzlü
Behlül : Çok gülen, şakacı 2.Hayırsever kimse
Behnan : İyimser ve sempatik kişi alamında
Behram : Merih Yıldızı.
Behzad / Behzat : Doğuştan iyi soylu
Behzat : Doğuştan iyi, soylu kişi
Beker : Güçlü, kuvvetli
Beki / Bekri : El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
Bekir : Sabah erken kalkan.
Bektaş : Saygın, aziz, denk, eşit.
Bektürk : Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan
Belek : Armağan
Beler : Hun İmparatoru Attilla'nın dedelerinden
Belger : Benzerlerinden ayrı olan
Beliğ : Telafuzu düzgün olan
Benam : Şöhretli ve iyimser kişi
Benan : Parmaklar, parmak uçları
Bender : Liman
Bener : Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi
Bengialp : Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
Bengibay : Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
Bengisan : Adı sonsuza dek anılacak kişi
Bengisoy : Soyu sonsuza dek yaşayacak olan
Benian : Hep beni anımsa
Bentürk : Türklüğü ile övünen kişi
Beran : Koç başı
Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma
Berdan : Eşitliği sağlayan kimse
Berge : İz
Bergin : Güçlü, kuvvetli
Berhan : Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan
Berk : Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
Berkal : Sağlam, güçlü, sert ol
Berkan : Parıldayış, şakıma
Berkant : Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya'da sıradağlar
Berkay : Güçlü ve ay gibi
Berke : Kamçı, kırbaç
Berkel : Güçlü el, sağlam
Berker : Güçlü, sağlam erkek
Berki : Çok parlak
Berkin : Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
Berkkan : Geçmişi sağlam olan kimse
Berkman : Kişiliği sağlam olan kimse
Berkok : Güçlü ok
Berkol : Güçlü, sağlam ol
Berksal : Güçlü, sağlam
Berksan : Adı, sanı sağlam bilinen
Berksay : Sert kaya
Berksin : Güçlü, sağlam, kuvvetli
Berksoy : Güçlü, kuvvetli soy
Berksu : Sert su
Berksun : Gücünü ver
Berktan : Tanyeri gibi güzel ve güçlü
Berkün : Sağlam ün, şan
Berran : Keskin
Bertan : Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
Berter : Üstün ve değerli kimse
Besim : Güler yüzlü
Beşer : İnsanoğlu
Beşir : Müjde getiren, güler yüzlü
Betim : Bir şeyin resmi ya da heykeli 2.Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı
Beyda : Çöl
Beydaş : Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet
Beykan : Soylu ve zengin bir geçmişe sahip anlamında
Beykara : Saygın ve sert kişi
Beyrek : Çok kibar 2.Kederli
Beysan : Bey, efendi 2.Zenginlik 3.ün, şöhret
Beyzat : Doğuştan soylu
Bihay : Bilgili
Bilal : Suyla ıslatan; ıslaklık
Bilan : Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
Bilge : Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
Bilgealp : Bilgili ve cesur kişi
Bilgeer : Bilgili ve sözüne güvenilir kişi
Bilgehan : Bilgili ve hükümdar kişi
Bilgekağan : Bilgili ve savaşçı kişi
Bilgen : Bilgiye doymuş kişi
Bilget : Bilgiye ulaştıran yetenekli
Bilgihan : Göktürk İmparator'u
Bilgin : Bilgi sahibi. Alim
Bilginer : Bilgili kimse
Bilhan : Bilgili olmak, yönetici olmak
Bilkan : Bilgili soydan, kandan gelen
Binalp : Çok yiğit, cesur kişi
Biran : Aniden etkileyen anlamında
Birant : Rek yemin, tek ant
Bircan : Çok değerli, can kadar değerli
Birce : Tek, eşsiz, benzersiz
Birdal : Tel kalmış dal
Birge : Her beraber anlamında
Birhan : Biricik hakan, tek hükümdar
Birkan : Aynı kandan, aynı soydan olan
Birmen : Tek olan, eşsiz olan
Birol : Bir tane olan
Birsel : Biricik
Birsen : Yalnız sen anlamında
Birtan : Bir yerde, tan gibi.
Boğaçhan : Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit
Bolat : Çelik gibi sert
Bora / Boran : Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
Bora : Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
Borahan : Sert hakan
Boran : Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
Bozkurt : Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
Börteçin : Dağı eriterek Türkleri Ergenekon'dan çıkartan demirci
Buğra : Erkek deve
Buğrahan : İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
Bulgan : Bilge kişi
Bulut : Bildiğimiz bulut. (Havada bulutsen bunu unut gibi)(!)
Bumin : Baykuş, Puhu kuşu.
Burak : Hz. Muhammed'in Miraç'da bindiği atın ismi
Burçak : Baklagillerden mercimeğe benzer bir bitki
Burçin : Dişi geyik.
Burhan : Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
Burhanettin : Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı
Burkay : Buruk ay
Büke : Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha
Bülent : Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce
Bünyamin : Hz. Yakup'un oğlu
Bürkan : Yanardağ